X
krytykapolityczna.pl mediactivism.eu
Znasz historię dotyczącą Zakola Wawerskiego, którą chcesz się podzielić? Masz pomysł na działanie, które pomoże nam lepiej poznać to miejsce?
Napisz do nas na zakole.waw@gmail.com!

O roślinach Zakola Wawerskiego i wyznaczaniu ostoi bioróżnorodności dla Warszawy rozmawiamy z dr. hab Piotrem Sikorskim, profesorem SGGW z Instytutu Inżynierii Środowiska