X
krytykapolityczna.pl mediactivism.eu
Znasz historię dotyczącą Zakola Wawerskiego, którą chcesz się podzielić? Masz pomysł na działanie, które pomoże nam lepiej poznać to miejsce?
Napisz do nas na zakole.waw@gmail.com!

Zakole Wawerskie na Wikipedii Zakole Wawerskie położone jest na tarasie zalewowym Wisły. Powstało ono w wyniku wymycia przez wody powodziowe, jego łuk dochodzi do 1 km od rzeki. Obejmuje zarośnięte głównie przez ols starorzecze Wisły oraz otwarte tereny podmokłe i uprawne. Według niektórych opinii liczba gatunków lęgowych ptaków jest tutaj największa w skali miasta. Obszar charakteryzuje się również znacznym bogactwem fitosocjologicznym oraz florystycznym. […] […]