X
krytykapolityczna.pl mediactivism.eu
Znasz historię dotyczącą Zakola Wawerskiego, którą chcesz się podzielić? Masz pomysł na działanie, które pomoże nam lepiej poznać to miejsce?
Napisz do nas na zakole.waw@gmail.com!

Z Przemysławem Paskiem, od 15 lat prowadzącym Fundację Ja Wisła, w ramach której zajmuje się edukacją terenową dzieci i akcjami wolontariatu (m.in. Czysta Wisła), rozmawia Zuzia Derlacz. Rozmowa przeprowadzona w 2020 roku. ✺ Czym jest dziś Zakole Wawerskie? Gdybyśmy spojrzeli z lotu ptaka, jest to wielka zielona plama na prawym brzegu Wisły, w środku Warszawy. […]

O zakolskim olsie rozmawiamy z Martą Wrzosek – mykolożką z Uniwersytetu Warszawskiego, badającą grzyby pod kątem ich biologii, ekologii, ewolucji i taksonomii, autorką popularno-naukowej książki “W czym grzyby są lepsze od od ciebie?”.

Bagno Zakola Wawerskiego to jeden z najciekawszych przyrodniczo terenów, które jeszcze można uratować. To również przestrzeń, którą można potraktować jako poligon w myśleniu o mieście, katastrofie klimatycznej, roli społeczności.

Artykuł Piotra Grzegorczyka ze Stowarzyszenia Razem Dla Wawra, obecnego radnego Dzielnicy Wawer, oryginalnie opublikowany w „Gazecie Wawerskiej” w czerwcu 2018. Prolog… Czy ktoś wie, gdzie leży ulica Leśniczówka? W lesie? Nooo prawie, bo na skraju lasu porastającego od północnego wschodu strefę krajobrazu chronionego Zakole Wawerskie, czyli – jak pisał w styczniowym wydaniu Gazety Wawerskiej Jacek […]

O ucieleśnionym doświadczaniu świata, wyzwaniach w przyjmowaniu perspektyw pozaludzkich, bagiennych kolaboracjach międzygatunkowych oraz zmianie popularnej percepcji bagien rozmawiają Krysia Jędrzejewska-Szmek i Olga Roszkowska z Iwą Kołodziejską, botaniczką i antropolożką, tuż po jej wyjściu z Camery Obscury, ustawionej przez nas na Zakolu Wawerskim w lipcu 2020. Iwa: W kamerze uderzyły mnie dźwięki, szczególnie w tej pierwszej fazie, […]

Zuzia Derlacz rozmawia z dr hab. Wiktorem Kotowskim, biologiem, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistą w zakresie ekologii i ochrony mokradeł. Wywiad oryginalnie opublikowany w magazynie “Krzak Papier”: www.krzakpapier.pl. Ugrzązłeś kiedyś w bagnie? Grzęznąłem nie raz, ale tylko na tyle, że mi kalosz został w torfie. Chodzenie po bagnach nie grozi utonięciem, chyba że zupełnie się nie […]

Zakole Wawerskie, czyli podmokłe pustkowie w kształcie łzy przytulone do łuku Trasy Siekierkowskiej na północy i schodzące zwężającym się korytarzem ku Wiśle, to miejsce, o którym w najbliższych latach będzie głośno. Rozpoczęto bowiem prace nad miejscowym planem zagospodarowania dla tego terenu. Brzmi to groźnie, a według niektórych badaczy Zakole Wawerskie to najbogatszy w gatunki ptaków […]

Zakole Wawerskie na Wikipedii Zakole Wawerskie położone jest na tarasie zalewowym Wisły. Powstało ono w wyniku wymycia przez wody powodziowe, jego łuk dochodzi do 1 km od rzeki. Obejmuje zarośnięte głównie przez ols starorzecze Wisły oraz otwarte tereny podmokłe i uprawne. Według niektórych opinii liczba gatunków lęgowych ptaków jest tutaj największa w skali miasta. Obszar charakteryzuje się również znacznym bogactwem fitosocjologicznym oraz florystycznym. […] […]